1. Ako si vybrať správnu spoločnosť?

Spoločnosť, ktorá chce organizovať kurzy SBS musí mať platnú akreditáciu vydanú Ministerstvom vnútra SR. Pokiaľ túto akreditáciu spoločnosť nemá, kurzy organizovať nemôže. V žiadnom prípade Vám akreditovaná spoločnosť nevydá preukaz SBS. Platný preukaz vydáva Ministerstvo vnútra SR.

2. Je spoločnosť ku ktorej sa chcem prihlásiť aktívna?

V prípade, že spoločnosť, ku ktorej sa chcete prihlásiť na kurz, nemá vôbec webstránku, alebo na webstránke je aktívna minimálne, napr. neaktualizuje svoj obsah je to znak, že pravdepodobne organizuje kurzy len veľmi sporadicky.

3. Ako často spoločnosť organizuje kurzy?

Táto otázka je veľmi dôležitá,  pretože ak spoločnosť organizuje kurz len 3 až 4 krát do roka, tak Vás môžu naťahovať s termínom začiatku kurzu aj polroka, kým sa im nenazbiera dostatočný počet ľudí. Vy už stratíte prácu ak si preukaz obnovujete alebo ho ešte nemáte. Žiadny zamestnávateľ na Vás nebude takú dlhú dobu čakať. Ak si chcete kurz urobiť prostredníctvom Úradu práce (RE-PAS), musí mať spoločnosť uvedený termín začiatku kurzu, pretože Vám to inak úrad neschváli.

4. Čo v prípade, že sa skúšky nezúčastním?

V prípade, že sa skúšky nemôžete zúčastniť z rodinných alebo zdravotných dôvodov, tak spoločnosť, ktorá organizuje kurzy nepravidelne Vám nemôže zabezpečiť skoré prihlásenie na ďalší termín skúšky. POZOR! Platnosť odbornej prípravy (kurzu) je len 6 mesiacov odo dňa ukončenia kurzu. V tejto lehote sa musíte skúšky aj fyzicky zúčastniť.

5. Ako dlho odborná príprava trvá?

Podľa § 4 Vyhlášky 634/2005 Z.z. je stanovený počet hodín odbornej prípravy na 78 hodín, čo predstavuje cca 7-8 dní. Ak odborná príprava trvá kratšie, pravdepodobne nie sú prednášané všetky stanovené predmety.

6. Aký študijný materiál dostanem?

Študijné materiály Vám školiace stredisko môže dať buď na CD alebo v písomnej forme. Ak dostanete materiály na CD musíte si ich vytlačiť na papier, pretože z počítača sa učiť nedá a zvyšujú sa Vám Vaše finančné náklady.

7. Poskytne mi spoločnosť poradenstvo aj v priebehu resp. po ukončení kurzu?

Seriózna spoločnosť by mala svojim absolventom poskytnúť minimálnu právnu pomoc napr. pri zahladení trestu, ale aj po získaní preukazu, bez poplatku.  V prípadoch ako je strata, odcudzenie, poškodenie alebo zmena údajov (zmena priezviska po uzavretí manželstva) na preukaze, by Vám mala spoločnosť pomôcť s vybavením duplikátu.