Vážení kolegovia, prevádzkovatelia a štatutárny zástupcovia

dovoľte mi, aby som  Vám pripomenul skutočnosť, že preukazy odbornej spôsobilosti typu „P“, ktoré sme získali začiatkom roku 2006, Vám onedlho stratia platnosť uplynutím doby,  na ktorú boli vydané.

Podľa § 20a, ods.3 zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti je potrebné pri obnove preukazu absolvovať odbornú prípravu v rozsahu 100 hodín a úspešne vykonať skúšku odbornej spôsobilosti.

Odbornú prípravu možno absolvovať najskôr 6 mesiacov pred ukončením platnosti starého preukazu.

Ponúkame Vám možnosť obnoviť si preukaz odbornej spôsobilosti v našom akreditovanom školiacom stredisku, ktoré organizuje odbornú prípravu na skúšku typu „P“ od 11.1.2016.

Odborná príprava sa bude konať v sídle spoločnosti na Zvolenskej ceste 14, Banská Bystrica.

Prihlásiť sa môžete telefonicky na čísle 0911 514 328, alebo e-mailom cez prihlasovací formulár na tejto našej stránke sba@sbabb.sk

V prípade, že potrebujete podrobnejšie informácie sme Vám k dispozícii na telefónnom čísle 0911 514 328.