Vaše obchodné informácie môžu byť cennejšie než celý Váš hmotný majetok. Mnoho ľudí si to však uvedomuje až vo chvíli, keď príde k úniku dôverných informácií a následne k ich zneužitiu iným subjektom. Zneužité môžu byť aj informácie osobného charakteru, a to buď na diskreditáciu alebo vydieranie konkrétnej osoby.

Nikto nepochybuje, že odpočúvanie je dnes úplne bežné, o čom svedčí aj fakt, že odpočúvací prvok sa nájde pri každej 5. až 6. prehliadke. Na slovenskom trhu je asi 30 firiem, ktoré vo svojom sortimente ponúkajú technické prostriedky určené na získavanie informácií formou skrytého zhotovenia audio alebo video záznamov.

Osoby (podnikatelia, bankári, makléri, topmažment, V.I.P …), ktoré môže únik informácií výrazne poškodiť by si mali uvedomiť, že miniatúrny rádiový vysielač je jednoduché, lacné a najčastejšie používané zariadenie. Cenovo a technologicky prístupné sa stali aj spravodajské prostriedky zabudované do priestoru okien a stien budov.

Najúčinnejšou ochranou proti odposluchu je obranná prehliadka, ktorá slúži na odhalenie a lokalizáciu „ploštíc“. Samotná prehliadka pozostáva z troch častí: fyzická kontrola, rádiová kontrola a kontrola linearity.