Pult centrálnej ochrany

Naša spoločnosť Vám ponúka možnosť nainštalovať si v byte, rodinnom dome, v obchode alebo v kancelárii elektronickú zabezpečovaciu signalizáciu – (poplachový systém narušenia – PSN) s výstupom na pult centrálnej ochrany – PCO (stredisko registrácie poplachov – SRT). Signál z EZS je prostredníctvom GSM, GPRS, telefónneho komunikátora, (prípadne kombináciou, pre zvýšenie bezpečnosti prenosu signálu) prijímaný na PCO, kde je vyhodnotený kvalifikovanými operátormi 24 hodín denne, 7 dni v týždni. V prípade narušenia objektu nepovolanou osobou je Váš majetok chránený skúsenou výjazdovou skupinou.

Prečo práve my?

  1. Na náš PCO je v súčasnosti pripojených viac ako 150 objektov.
  2. Najmodernejší pult PCOJABLONET PRO ako jediný v Banskobystrickom kraji.
  3. Nepretržite monitorovanie Vášho objektu – Pult stráži Váš objekt, keď nie ste v dosahu, máte vypnutý telefón, spíte, ste na dovolenke alebo ste inak zaneprázdnený.
  4. Pripájame aj objekty mimo Banskej Bystrice – Objekty mimo Banskej Bystrice chránime v spolupráci s inými bezpečnostnými firmami, ktoré na základe našich pokynov vykonávajú konkrétne zásahy. Firmy pravidelne testujeme a spoločná činnosť je zabezpečená tak, aby ste mali len jedného partnera.
  5. Možnosť prijímania aj iných signálov – výpadok elektrickej energie, únik plynu, požiar,…
  6. V prípade skutočného narušenia objektu páchateľom, je zabezpečený výjazd odborne spôsobilou výjazdovou skupinou.
  7. Dlhoročné skúsenosti s prevádzkovaním PCO.

NAJČASTEJŠIE ARGUMENTY PROTI PRIPOJENIU NA PCO

Stačí, že mi príde poplachové hlásenie na mobil.

Môžete mať vypnuté zvonenie, vybitú batériu, nie ste v dosahu signálu, máte obsadené,… a o narušení objektu sa dozviete, vtedy keď k nemu prídete. Poplachová SMS môže prísť neskoro, pretože nemá vyššiu prioritu ako ostatné SMS.

Keď mi príde poplachová SMS pôjdem sa do kancelárie, obchodu,… pozrieť.

V tomto prípade je opatrnosť určite namieste, v prípade ak by vás páchateľ napadol (už bolo zaznamenaných viacero takýchto tragických prípadov).

Keď mi príde poplachová SMS zavolám políciu.

Ani v tomto prípade to nemusí prebehnúť podľa vašich predstáv. Policajti majú určené priority môžu byť na výjazde na nahlásenej bitke, ďalšia hliadka zaisťuje miesto dopravnej nehody a podobne. Vaše možnosti? Ostáva vám len čakať – ste v poradí.

Mám kamerový systém a viem si cez mobil pozrieť či mám v objekte nepovolanú osobu alebo nie.

V prípade, že zistíte v objekte nepovolanú osobu, postup je rovnaký ako v predchádzajúcich bodoch.

NEOHROZUJTE SVOJ ŽIVOT A ŽIVOTY A ZDRAVIE SVOJICH BLÍZKYCH, SPOĽAHNITE SA NA PROFESIONÁLOV!!!

Ponuka služieb

Cena napojenia na PCO sa stanovuje po obhliadke objektu. Cenovo je EZS porovnateľná s cenami bežných elektrických spotrebičov, alebo ponúkame aj možnosť prenájmu. Presnú kalkuláciu vstupných a takisto prevádzkových nákladov Vám pripraví náš bezpečnostný pracovník bezplatne.

Kontaktujte nás:
  • telefonicky: 0911 514 328, 048/4125 223,
  • e-mail: sba@sbabb.sk.

PONÚKAME 3 FORMY OCHRANY

Služba DOHĽAD
Po prijatí poplachového signálu, operátor PCO telefonicky kontaktuje kompetentnú osobu, ktorá rozhodne, či bude vyslaná na objekt výjazdová skupina, alebo nie. V prípade výjazdu zásahová skupina skontroluje objekt a spätne informuje majiteľa.

 

Služba STRÁŽENIE
Po prijatí poplachového signálu ide na objekt zásahová skupina. Preverí objekt, ak sa zistia stopy po narušení objektu, informuje o tom majiteľa objektu.

 

Služba STRÁŽENIE PLUS
Po prijatí poplachového signálu ide na objekt zásahová skupina. Zásahová skupina preverí objekt, v prípade, ak sa zistia stopy po narušení objektu je majiteľ informovaný. V cene služby sú zahrnuté dva výjazdy mesačne z dôvodu technickej poruchy, nezistenej príčiny, alebo z dôvodu nesprávnej obsluhy. Po vyčerpaní tohto limitu sú ceny výjazdov.

V prípade dlhodobej objednávky sa na všetky práce poskytuje 15% zľava.