Pult centrálnej ochrany

Firma S.B.A. spol. s r. o. Vám ponúka možnosť nainštalovať si v byte, rodinnom dome, v obchode alebo v kancelárii elektronickú zabezpečovaciu signalizáciu s výstupom na pult centrálnej ochrany (PCO) a využiť 3 mesiace službu STRÁŽENIE plus za 1,-€. Cenovo je EZS porovnateľná s cenami bežných elektronických spotrebičov.

Na bezpečnosť vášho majetku bude dohliadať naše deispečérske stredisko 24 hodín denne. V prípade narušenia objektu nepovolanou osobou váš majetok ochráni skúsená výjazdová skupina.

Ceny za monitorovanie objektu sú stanovené podľa atraktívnosti a ceny chráneného majetku.

PONÚKAME 3 FORMY OCHRANY

Služba DOHĽAD
Po prijatí poplachového signálu, operátor PCO zavolá telefonicky kompetentnú osobu, ktorá sama rozhodne, či pôjde na objekt platený výjazd, alebo nie. V prípade výjazdu zásahová skupina prekontroluje objekt a spätne informuje majiteľa.

 

Služba STRÁŽENIE
Po prijatí poplachového signálu ide na objekt zásahová skupina. Preverí objekt, ak sa zistia stopy po narušení objektu, informuje o tom majiteľa objektu.

 

STRÁŽENIE Plus
Rovnaké podmienky ako služba STRÁŽENIE – po prijatí poplachového signálu ide na objekt zásahová skupina. Preverí objekt, ak sa zistia stopy po narušení objektu, informuje o tom majiteľa objektu, ale zahrňuje v cene dva výjazdy mesačne z dôvodu technickej poruchy, nezistenej príčiny, alebo z dôvodu nesprávnej obsluhy. Po vyčerpaní tohto limitu sú ceny ako pri službe STRÁŽENIE.

V prípade dlhodobej objednávky sa na všetky práce poskytuje 15% zľava.