Termín skúšky je platný pre kurz, ktorý sa konal v období od 24.8.2017 do 3.9.2017.

Termín skúšky: 02.11.2017 o 8.00 h

Termín konzultačného dňa: 30.10.2017 o 8.30 h.

Skúška aj konzultačný deň sa uskutočnia v školiacom stredisku S.B.A. spol. s r.o., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica.