Termín je platný pre kurz, ktorý sa konal v období od 26.1.2017 do 5.2.2017.

Termín skúšky:       08.03.2017 o 8.00 h

Termín konzultačného dňa:  06.03.2017 o 8.30 h

Skúška aj konzultačný deň sa uskutočnia v školiacom stredisku S.B.A. spol. s r.o., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica.