Termín je platný pre kurz, ktorý sa konal v období od 18.5.2017 do 28.5.2017.

Termín skúšky:       25.07.2017 o 8.00 h

Termín konzultačného dňa:  21.07.2017 o 8.30 h

Skúška aj konzultačný deň sa uskutočnia v školiacom stredisku S.B.A. spol. s r.o., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica.