Termín je platný pre kurz, ktorý sa konal v období od 24.3.2017 do 1.4.2017.

Termín skúšky:       17.05.2017 o 8.00 h

Termín konzultačného dňa:  12.05.2017 o 8.30 h

Skúška aj konzultačný deň sa uskutočnia v školiacom stredisku S.B.A. spol. s r.o., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica.