Termín skúšky je platný pre kurz, ktorý sa konal v období od 24.11.2017 do 03.12.2017.

Termín skúšky: 06.02.2018 o 8.00 h

Termín konzultačného dňa: 05.02.2018 o 11.30 h.

Skúška aj konzultačný deň sa uskutočnia v školiacom stredisku S.B.A. spol. s r.o., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica.