Termín je platný pre kurz, ktorý sa konal v období od 24.11.2016 do 4.12.2016.

Termín skúšky:       12.01.2017 o 8.00 h

Termín konzultačného dňa:  09.01.2017 o 8.30 h

Skúška aj konzultačný deň sa uskutočnia v školiacom stredisku S.B.A. spol. s r.o., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica.

Všetkých uchádzačom prajeme veľa šťastia pri príprave na skúšku.