Termín je platný pre kurz, ktorý sa konal v období od 23.10.2015 do 8.11.2015.
Skúška sa uskutoční dňa 4.2.2016 o 8.00 h v školiacom stredisku S.B.A. spol. s r.o. v Banskej Bystrici.
Konzultačný deň je naplánovaný na 28.1.2016 o 8.30 h.
Všetkých uchádzačom prajeme veľa šťastia pri príprave na skúšku.