Termín je platný pre kurz, ktorý sa konal v období od 27.8.2015 do 6.9.2015.
Skúška sa uskutoční dňa 8.10.2015 o 8.00 h v školiacom stredisku S.B.A. spol. s r.o. v Banskej Bystrici.
Konzultačný deň je naplánovaný na 5.10.2015 o 8.30 h.
Všetkých uchádzačom prajeme veľa šťastia pri príprave na skúšku.