Termín je platný pre kurz, ktorý sa konal v období od 15.4.2016 – 24.4.2016.
Skúška sa uskutoční dňa 25.5.2016 o 8.00 h v školiacom stredisku S.B.A. spol. s r.o. v Banskej Bystrici.
Konzultačný deň je naplánovaný na 23.5.2016 o 8.30 h.

Všetkých uchádzačom prajeme veľa šťastia pri príprave na skúšku.