Termín je platný pre kurz, ktorý sa konal v období od 23.9.2016 do 2.10.2016.

Termín skúšky:       23.11.2016 o 8.00 h

Termín konzultačného dňa:  21.11.2016 o 8.30 h

Skúška aj konzultačný deň sa uskutočnia v školiacom stredisku S.B.A. spol. s r.o., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica.

Všetkých uchádzačom prajeme veľa šťastia pri príprave na skúšku.