Dňa 25.11.2015 sa uskutočnila skúška odbornej spôsobilosti typu S s nasledovným výsledkom:

Testová časť – úspešnosť 94,67%

Ústna časť – úspešnosť 96,46%

Všetkým uchádzačom, ktorí úspešne vykonali skúšku odbornej spôsobilosti a získali preukaz gratulujeme.