Dňa 16.3.2016 sa uskutočnila skúška odbornej spôsobilosti typu S s nasledovným výsledkom:

Testová časť – úspešnosť 96,10 %

Ústna časť – úspešnosť 98,59 %

Všetkým uchádzačom, ktorí úspešne vykonali skúšku odbornej spôsobilosti a získali preukaz gratulujeme.