Dňa 25.11.2015 sa uskutočnila skúška odbornej spôsobilosti typu P s nasledovným výsledkom:

Testová časť – úspešnosť 97,83%

Ústna časť – úspešnosť 100%

Všetkým uchádzačom, ktorí úspešne vykonali skúšku odbornej spôsobilosti a získali preukaz gratulujeme.