Dňa 30.4.2015 sa uskutočnila skúška odbornej spôsobilosti typu S s nasledovným výsledkom:

Testová časť – úspešnosť 91,30 %

Ústna časť – 100 %

Všetkým uchádzačom, ktorí úspešne vykonali skúšku odbornej spôsobilosti a získali preukaz gratulujeme.