Dňa 02.11.2017 sa uskutočnila skúška odbornej spôsobilosti typu S s nasledovným výsledkom:

Testová časť – úspešnosť 100 %
Ústna časť – úspešnosť 95,36 %

Všetkým uchádzačom, ktorí úspešne vykonali skúšku odbornej spôsobilosti a získali preukaz gratulujeme.