Dňa 12.01.2017 sa uskutočnila skúška odbornej spôsobilosti typu S s nasledovným výsledkom:

Testová časť – úspešnosť 93,18 %

Ústna časť – úspešnosť 93,33 %

Všetkým uchádzačom, ktorí úspešne vykonali skúšku odbornej spôsobilosti a získali preukaz gratulujeme.