Dňa 17.05.2017 sa uskutočnila skúška odbornej spôsobilosti typu S s nasledovným výsledkom:
Testová časť – úspešnosť 93,24 %
Ústna časť – úspešnosť 93,67 %
Všetkým uchádzačom, ktorí úspešne vykonali skúšku odbornej spôsobilosti a získali preukaz gratulujeme.