Dňa 25.07.2017 sa uskutočnila skúška odbornej spôsobilosti typu S s nasledovným výsledkom:
Testová časť – úspešnosť 100 %
Ústna časť – úspešnosť 96,36 %
Všetkým uchádzačom, ktorí úspešne vykonali skúšku odbornej spôsobilosti a získali preukaz gratulujeme.