S.B.A. spol. s r.o.

Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica

Mobil: +421 911 514 328
Email: sba@sbabb.sk

Fakturačné údaje

IČO: 36017078
DIČ: 2020090743
IČ DPH: SK2020090743

S.B.A. – školiace stredisko s.r.o.

Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica

Mobil: +421 911 514 328
Email: sba@sbabb.sk

Fakturačné údaje

IČO: 47258441
DIČ: 2120128989

S.B.A. plus, s.r.o.

Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica

Mobil: +421 911 514 328
Email: sba@sbabb.sk

Fakturačné údaje

IČO: 36721352
DIČ: 2022304284