PONÚKANÉ SLUŽBY

STRÁŽNA SLUŽBA

PULT CENTRÁLNEJ OCHRANY

OCHRANA PREVOZU PEŇAZÍ

ŠKOLIACE STREDISKO

SBS kurz je podmienkou pre prácu v súkromnej bezpečnostnej službe