Naša spoločnosť je na trhu už od roku 1991. V rámci tohto dlhého obdobia sme získali množstvo skúseností a vyvíjame sa spolu s trhom a spoločnosťou. Rozumieme potrebám klienta a dokážeme sa prispôsobiť jeho požiadavkám. Aj z toho dôvodu sa snažíme byť variabilný a chceme klientom ponúknuť to, čo naozaj potrebujú.

Naše ponúkané služby:

 1. Strážna služba
 2. Recepčné služby/Informátor
 3. Kontrolno-strážna činnosť
 4. Poriadková služba

1. Strážna služba

Na základe licencie na prevádzkovanie strážnej služby udelenej KR PZ Banská Bystrica Vám ponúkame tieto služby:

 • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste, alebo na inom než verejne prístupnom mieste,
 • ochrana osoby,
 • ochrana majetku a osoby pri preprave,
 • ochrana prepravy majetku a osoby,
 • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb,
 • prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému,
 • vypracovanie plánu ochrany,
 • monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore, alebo mieste.

Jedná sa o fyzický výkon strážnej služby prostredníctvom našich odborne spôsobilých zamestnancov (sú držiteľmi preukazu odb. spôsobilosti). V rámci skvalitnenia našich služieb sú zamestnanci pravidelne aj nepravidelne kontrolovaní, či už v rámci interných kontrol, alebo obchôdzkového systému Active Track.

2. Recepčné služby/Informátor

V rámci tejto služby našim klientom ponúkame:

 • služba recepcie,
 • informačná služba pre nájomníkov a návštevníkov objektu,
 • prepojovanie telefónnych hovorov, príjem pošty a pod.,
 • kľúčový režim,
 • vedenie príslušnej dokumentácie.

3. Kontrolno-strážna činnosť

V prípade, že si klient neželá prítomnosť našich zamestnancov na objekte, lebo je to pre neho ekonomicky neúnosné má u nás možnosť využiť kontrolno-strážnu činnosť, alebo pripojenie na pult centrálnej ochrany. Kontrolno-strážna činnosť je služba, kedy je ochrana Vášho objektu zabezpečená v čase keď ju najviac potrebujete. Naši vyškolení zamestnanci na objekt prídu a vykonajú príslušnú činnosť (otvorenie/zatvorenie objektu, zapnutie kúrenia, vizuálna kontrola stavu objektu,…). V prípade zistenia nedostatkov naši zamestnanci postupujú podľa vopred dohodnutého plánu.

4. Poriadková služba

Prostredníctvom našich vyškolených zamestnancov zabezpečujeme aj rôzne kultúrno-spoločenské a športové podujatia. Máme skúsenosti s množstvom futbalových zápasov, folklórnych podujatí, koncertov a atď. Na tieto  podujatia v rámci čo najkvalitnejšieho výkonu vyberáme zamestnancov so zvýšeným nárokom na psychickú rozvahu a odolnosť.

 V prípade záujmu nás kontaktujte a my Vám zadarmo vypracujeme kalkuláciu stráženia objektu aj s možnosťami ušitými priamo na Vás.