• Ochrana majetku na verejne prístupnom mieste.
  • Ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste.
  • Ochrana osoby.
  • Monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste.
  • Ochrana majetku a osoby pri preprave.
  • Ochrana prepravy majetku a osoby.
  • Zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb.
  • Prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí,
    vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta (ďalej len „prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému“).
  • Vypracovanie plánu ochrany.