Naša spoločnosť Vám ponúka možnosť nainštalovať si v byte, rodinnom dome, v obchode alebo v kancelárii elektronickú zabezpečovaciu signalizáciu – (poplachový systém narušenia – PSN) s výstupom na pult centrálnej ochrany – PCO (stredisko registrácie poplachov – SRT). Signál z EZS je prostredníctvom GSM, GPRS, telefónneho komunikátora, (prípadne kombináciou, pre zvýšenie bezpečnosti prenosu signálu) prijímaný na PCO, kde je vyhodnotený kvalifikovanými operátormi 24 hodín denne, 7 dni v týždni. V prípade narušenia objektu nepovolanou osobou je Váš majetok chránený skúsenou výjazdovou skupinou.

Prečo práve my?

  1. Na náš PCO je v súčasnosti pripojených viac ako 150 objektov.
  2. Najmodernejší pult PCO– JABLONET PRO ako jediný v Banskobystrickom kraji.
  3. Nepretržite monitorovanie Vášho objektu– Pult stráži Váš objekt, keď nie ste v dosahu, máte vypnutý telefón, spíte, ste na dovolenke alebo ste inak zaneprázdnený.
  4. Pripájame aj objekty mimo Banskej Bystrice– Objekty mimo Banskej Bystrice chránime v spolupráci s inými bezpečnostnými firmami, ktoré na základe našich pokynov vykonávajú konkrétne zásahy. Firmy pravidelne testujeme a spoločná činnosť je zabezpečená tak, aby ste mali len jedného partnera.
  5. Možnosť prijímania aj iných signálov– výpadok elektrickej energie, únik plynu, požiar,…
  6. V prípade skutočného narušenia objektu páchateľom, je zabezpečený výjazd odborne spôsobilou výjazdovou skupinou.
  7. Dlhoročné skúsenostis prevádzkovaním PCO.

NAJČASTEJŠIE ARGUMENTY PROTI PRIPOJENIU NA PCO

Stačí, že mi príde poplachové hlásenie na mobil.

Môžete mať vypnuté zvonenie, vybitú batériu, nie ste v dosahu signálu, máte obsadené,… a o narušení objektu sa dozviete, vtedy keď k nemu prídete. Poplachová SMS môže prísť neskoro, pretože nemá vyššiu prioritu ako ostatné SMS.

Keď mi príde poplachová SMS pôjdem sa do kancelárie, obchodu,… pozrieť.

V tomto prípade je opatrnosť určite namieste, v prípade ak by vás páchateľ napadol (už bolo zaznamenaných viacero takýchto tragických prípadov).

Keď mi príde poplachová SMS zavolám políciu.

Ani v tomto prípade to nemusí prebehnúť podľa vašich predstáv. Policajti majú určené priority môžu byť na výjazde na nahlásenej bitke, ďalšia hliadka zaisťuje miesto dopravnej nehody a podobne. Vaše možnosti? Ostáva vám len čakať – ste v poradí.

Mám kamerový systém a viem si cez mobil pozrieť či mám v objekte nepovolanú osobu alebo nie.

V prípade, že zistíte v objekte nepovolanú osobu, postup je rovnaký ako v predchádzajúcich bodoch.

NEOHROZUJTE SVOJ ŽIVOT A ŽIVOTY A ZDRAVIE SVOJICH BLÍZKYCH, SPOĽAHNITE SA NA PROFESIONÁLOV!!!

Ponuka služieb

Cena napojenia na PCO sa stanovuje po obhliadke objektu. Cenovo je EZS porovnateľná s cenami bežných elektrických spotrebičov, alebo ponúkame aj možnosť prenájmu. Presnú kalkuláciu vstupných a takisto prevádzkových nákladov Vám pripraví náš bezpečnostný pracovník bezplatne.

Kontaktujte nás:
  • telefonicky: 0911 514 328, 048/4125 223,
  • e-mail: sba@sbabb.sk

PONÚKAME 3 FORMY OCHRANY

Služba DOHĽAD
Po prijatí poplachového signálu, operátor PCO telefonicky kontaktuje kompetentnú osobu, ktorá rozhodne, či bude vyslaná na objekt výjazdová skupina, alebo nie. V prípade výjazdu zásahová skupina skontroluje objekt a spätne informuje majiteľa.

 

Služba STRÁŽENIE
Po prijatí poplachového signálu ide na objekt zásahová skupina. Preverí objekt, ak sa zistia stopy po narušení objektu, informuje o tom majiteľa objektu.

 

Služba STRÁŽENIE PLUS
Po prijatí poplachového signálu ide na objekt zásahová skupina. Zásahová skupina preverí objekt, v prípade, ak sa zistia stopy po narušení objektu je majiteľ informovaný. V cene služby sú zahrnuté dva výjazdy mesačne z dôvodu technickej poruchy, nezistenej príčiny, alebo z dôvodu nesprávnej obsluhy. Po vyčerpaní tohto limitu sú ceny výjazdov.

V prípade dlhodobej objednávky sa na všetky práce poskytuje 15% zľava.