V prípade, že ste ešte nikdy nevlastnil/-a preukaz odbornej spôsobilosti, pre jeho získanie je nutné absolvovať odbornú spôsobilosť tzv. kurz SBS.

Ak chceš získať úplne nový preukaz môžeš využiť možnosť preplatenia kurzu cez Úrad práce:

    1. ak si evidovaný na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie klikni sem.
    2. ak si zamestnaný/-á, živnostník/-čka, podnikateľ/-ka, osoba na materskej alebo rodičovskej dovolenke klikni sem.

Ako to prebieha?

  1. Uchádzač o preukaz odbornej spôsobilosti absolvuje u nás odbornú prípravu v rozsahu 78 hodín.
  2. Prostredníctvom našej spoločnosti sa prihlási na skúšku odbornej spôsobilosti na Ministerstve vnútra SR.
  3. Následne uchádzač úspešne zloží skúšku odbornej spôsobilosti a hneď v ten deň mu je vydaný preukaz odbornej spôsobilosti platný na 10 rokov.

Prihláste sa na kurz:

  1. prostredníctvom online prihlášky na našej stránke,
  2. alebo kontaktujte manažérky kurzu SBS, Ing. Martinu Dankovú a Renátu Bartošovú na tel. č. 0911 514 328 v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 15.00.