1. Uchádzač o preukaz odbornej spôsobilosti absolvuje u nás odbornú prípravu v rozsahu 78 hodín.
  2. Prostredníctvom našej spoločnosti sa prihlási na skúšku odbornej spôsobilosti na Ministerstve vnútra SR.
  3. Následne uchádzač úspešne zloží skúšku odbornej spôsobilosti a hneď v ten deň mu je vydaný preukaz odbornej spôsobilosti platný na 10 rokov.

Prihláste sa na kurz:

  1. prostredníctvom online prihlášky na našej stránke,
  2. alebo kontaktujte manažérky kurzu SBS, Ing. Martinu Dankovú a Renátu Bartošovú na tel. č. 0911 514 328 v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 15.00.