Obnovenie preukazu odbornej spôsobilosti

  1. Obnova preukazu sa môže vykonať najskôr 6 mesiacov pred skončením jeho platnosti.
  2. Uchádzač o preukaz odbornej spôsobilosti absolvuje u nás odbornú prípravu v rozsahu 78 hodín.
  3. Prostredníctvom našej spoločnosti sa prihlási na skúšku odbornej spôsobilosti na Ministerstve vnútra SR.
  4. Následne uchádzač úspešne zloží skúšku odbornej spôsobilosti a hneď v ten deň mu je vydaný preukaz odbornej spôsobilosti platný na 10 rokov.