Súkromná bezpečnostná agentúra S.B.A. so sídlom v Banskej Bystrici vznikla v roku 1991 a kvalitnými referenciami zaujala významné postavenie na trhu bezpečnosti a ochrany. Medzi základné služby z portfólia spoločnosti patrí ochrana majetku a osôb, preprava finančnej hotovosti a cenných zásielok, detektívne služby, ochranné prehliadky proti odposluchu, pult centrálnej ochrany či montáž zabezpečovacích a poplachových systémov.

Spoločnosť spravuje aj vlastné školiace stredisko, cez ktoré zabezpečuje odbornú prípravu uchádzačov a preukaz odbornej spôsobilosti pre prácu v SBS na základe akreditácie, udelenej Ministerstvom vnútra SR. Na prednáškach účastníci školenia obdržia aj kvalitný študijný materiál na samoštúdium.

Na Pult centrálnej ochrany sú pripojené objekty súkromné – domy, byty, podnikateľské priestory – kancelárie, obchody, bankové inštitúcie. Preverenie signálu zabezpečuje výjazdová jednotka. Služby sú poskytované v dostupných cenách občanom aj firmám.

Naše služby:

  • Ochrana majetku a osôb
  • Preprava finančnej hotovosti a cenných zásielok
  • Detektívne služby
  • Prehliadky proti odposluchu
  • Pult centrálnej ochrany
  • Montáž zabezpečovacích a poplachových systémov
  • Školiace stredisko