22 – ROČNÉ SKÚSENOSTI S ORGANIZOVANÍM KURZOV

Pre viacerých prihlásených uchádzačov v jednom kurze poskytujeme zľavy.

AKCIA PRE VŠETKÝCH! 

Spoločnosť S.B.A. školiace stredisko vykonáva prípravu uchádzačov na preukaz odbornej spôsobilosti typu „S“ a typu „P“ na základe akreditácie udelenej Ministerstvom vnútra SR už 18 rokov.

Rozsah odbornej prípravy  je 78 hodín. Rozsah odbornej prípravy je určený § 4 Vyhlášky MV SR č. 634/2005 Z. z. Obsah a náplň jednotlivý prednášok bola rozpracovaná odbornými lektormi. Na prednáškach účastníci obdržia aj kvalitný študijný materiál v písomnej forme.

AK CHCETE KURZ ÚSPEŠNE UKONČIŤ A NÁJSŤ SI PRÁCU, STE NA SPRÁVNEJ ADRESE. POSTARÁME SA O VÁS!!!

Prihlásiť sa môžete: