18 – ROČNÉ SKÚSENOSTI S ORGANIZOVANÍM KURZOV

Pre viacerých prihlásených uchádzačov v jednom kurze poskytujeme zľavy.

 

VEĽKÁ NOVOROČNÁ AKCIA ! 

Spoločnosť S.B.A. školiace stredisko vykonáva prípravu uchádzačov na preukaz odbornej spôsobilosti typu na základe akreditácie udelenej Ministerstvom vnútra SR už 18 rokov.

Rozsah odbornej prípravy  je 78 hodín. Rozsah odbornej prípravy je určený § 4 Vyhlášky MV SR č. 634/2005 Z. z. Obsah a náplň jednotlivý prednášok bola rozpracovaná odbornými lektormi. Na prednáškach účastníci obdržia aj kvalitný študijný materiál v písomnej forme.

AK CHCETE KURZ ÚSPEŠNE UKONČIŤ A NÁJSŤ SI PRÁCU, STE NA SPRÁVNEJ ADRESE. POSTARÁME SA O VÁS!!!

Prihlásiť sa môžete: