Aktuálne najbližší kurz SBS

 

U NÁS SI VYBERIEŠ, ČO TI VIAC VYHOVUJE:

ŽIVÝ ONLINE PRENOS Z POHODLIA DOMOVA,

ALEBO PREZENČNÁ VÝUČBA V NAŠOM ŠKOLIACOM STREDISKU.

POD VEDENÍM ŠPIČKOVÝCH LEKTOROV S INTERAKTÍVNYMI PREDNÁŠKAMI, AJ MNOŽSTVOM ZÁBAVY 

25-ROČNÉ SKÚSENOSTI S ORGANIZÁCIOU KURZU SBS.

MNOŽSTVO SPOKOJNÝCH ABSOLVENTOV

Referencie o našom školiacom stredisku na internete:

Pre viacerých prihlásených uchádzačov v jednom kurze poskytujeme zľavy.

Novinky vo svete SBS

Zmena systému skúšok na získanie preukazu odbornej spôsobilosti

Dňa 01.01.2024 došlo k zmene systému skúšok na získanie preukazu odbornej spôsobilosti. Skúška sa už skladá len z TESTOVEJ ČASTI skúšky.

Zmena sadzobníka správnych poplatkov

Dňa 01.04.2024 došlo k zmene sadzobníka správnych poplatkov. Zmena je nasledovná:

Cena správneho poplatku do 31.03.2024 Cena správneho poplatku od 01.04.2024
Správny poplatok za prihlásenie na skúšku typu “S” 16,50 € 25,00 € 
Správny poplatok za vydanie preukazu odbornej spôsobilosti 16,50 € 25,00 € 

Čo musí osoba spĺňať, aby mohla získať “preukaz SBS” podľa zákona o SBS?

 1. vek 18 rokov,
 2. spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 3. byť spoľahlivá podľa zákona o súkromnej bezpečnosti (§14 zákona 473/2005 Z. z.),
 4. byť bezúhonná podľa zákona o súkromnej bezpečnosti (§13 zákona 473/2005 Z. z.),
 5. byť zdravotne spôsobilá podľa zákona o súkromnej bezpečnosti (§15 zákona 473/2005 Z. z.).

Rozsah odbornej prípravy typu „S“

Rozsah odbornej prípravy typu “S”  je 78 hodín. Rozsah odbornej prípravy je určený § 4 Vyhlášky MV SR č. 634/2005 Z. z. Obsah a náplň jednotlivý prednášok bola rozpracovaná odbornými lektormi. Na prednáškach účastníci obdržia aj kvalitný študijný materiál v písomnej forme.

Kombinácia našich materiálov a interaktívnych prednášok je vynikajúcim základom pre úspešné vykonanie skúšky.

Prednášky sa skladajú z tém:

 1. základy právneho poriadku SR,
 2. Ústava Slovenskej republiky,
 3. Zákon o súkromnej bezpečnosti (473/2005 Z.z.),
 4. základy trestného práva,
 5. základy kriminalistiky,
 6. zákon o priestupkoch,
 7. zákon o Policajnom zbore, zákon o obecnej polícii, zákon o Vojenskej polícii a zákon o Slovenskej informačnej službe,
 8. poskytovanie prvej pomoci,
 9. požiarna príprava,
 10. ochrana osobných údajov.

Skúška odbornej spôsobilosti

Po absolvovaní odbornej prípravy sú uchádzači prihlásení na Ministerstve vnútra SR – Úrade SBS na skúšku odbornej spôsobilosti. Po úspešnom vykonaní skúšky je uchádzačom vydaný preukaz odbornej spôsobilosti, ktorý je platný po dobu 10 rokov.

Prihlás sa k nám na kurz:

 1. prostredníctvom online prihlášky na našej stránke,
 2. alebo kontaktujte manažérky kurzu SBS, Ing. Martinu Dankovú a Renátu Bartošovú na tel. č. 0911 514 328 v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 15.00. V prípade, ak Vám náhodou nezdvihneme, školíme, alebo šoférujeme za Vami na Váš úrad, hneď ako to bude možné Vás budeme kontaktovať.