Prevozy cenností vykonávame vlastnou bezpečnostnou technológiou na úrovni svetových štandardov, špeciálne upravenými pancierovými vozidlami spĺňajúcimi najvyššie bezpečnostné testy s trojčlennými osádkami, vlastnou rádiovou sieťou, doprovodnými vozidlami a úschovnými miestami zásielok – trezormi.

Prevzatie, preprava, odovzdávanie cenín a peňažných zásielok je vykonávané kontajnerovým spôsobom v zapečatených dohodnutých prepravných obaloch. Výber osádok špeciálneho vozidla metódou generovania náhodných čísel, pol hodinu pred akciou a následná izolovaná príprava, zamedzujú prezradeniu cieľa prepravy ako i možnému dohovoru.

Osádky vozidiel prechádzajú špeciálnym výberom a výcvikom. Osádky sú podľa dôležitosti prepravy vyzbrojené krátkymi guľovými a dlhými brokovými zbraňami, vystrojené nepriestrelnými vestami a odolnými prilbami so štítkom.