Sedem výhod školiaceho strediska S.B.A.

1. Referencie školiaceho strediska

Spoločnosť S.B.A. spol. s r.o. aktívne organizuje kurzy raz do mesiaca už od roku 2002. Vyškolili sme niekoľko stoviek držiteľov preukazu SBS. Referencie o našom školiacom stredisku je možné získať priamo od nich (sused, kamarát, ktorí už pracujú v súkromnej bezpečnosti), alebo na internete, na inzertných portáloch, ako hodnotenia účastníkov našich kurzov.

2. Organizovanie kurzov každý mesiac

Preukaz SBS sa vydá účastníkovi, ktorý úspešne absolvuje skúšku. Všetci vieme, ako môže byť skúška náročná a nie vždy sa vydarí. Preto je dôležité mať možnosť hneď po neúspešnom vykonaní skúšky prihlásiť sa na ďalšiu. To nie je možné v školiacom stredisku, ktoré organizuje kurzy sporadicky napr. 3 až 4 krát do roka a nie každý mesiac.

3. Materiály v písomnej forme – BEZPLATNE

Veľmi dôležitá súčasť prednášok. Ak dostanete zviazané materiály, môžete sa plne venovať prednáškam a nie písaniu poznámok. To isté platí aj pri materiáloch v elektronickej podobe, nakoľko nie každý vlastní tlačiareň a Z POČÍTAČA SA UČIŤ NEDÁ!!! Tým sa účastníkom navyšuje cena za kurz (toner do tlačiarne, papier, či vytlačenie v kopírovacom centre), nehovoriac o tom, že častokrát sa obdržaný CD nosič nedá účastníkom kurzu na domácom počítači otvoriť.

4. Konzultačný deň pred skúškou

Pred skúškou máte možnosť zopakovať si a uistiť sa o tom, že ste na skúšku pripravený. Účastníkom sa venuje konateľ spoločnosti (vlastní OSVEDČENIE O VYKONANÍ KVALIFIKAČNEJ SKÚŠKY z Ministerstva vnútra SR) a konzultuje s účastníkmi kurzu otázky, ktoré sú na samotnej skúške.

5. Rozdelenie kurzu do dvoch predĺžených víkendov

Prestávka medzi jednotlivými blokmi prednášok pomáha účastníkom oddýchnuť si. Sedieť v prednáškovej miestnosti 7 resp. 8 dní od rána do večera je až príliš vyčerpávajúce.

6. Kedykoľvek sme vám k dispozícií

Počas celej doby trvania kurzu až do skúšok sme k dispozícií účastníkom osobne alebo telefonicky na telefónnom čísle 0911 514 328. V prípade potreby pomáhame so žiadosťami o zahladenie trestov, či vydanie duplikátov preukazov pri ich strate alebo krádeži, poskytujeme odborné a právne rady – ZDARMA.

7. BONUS

Každý deň v čase trvania kurzu je pre účastníkov pripravené malé občerstvenie.