Nestrať prácu- Vzdelávaj sa

Nový projekt umožňujúci zamestnancom, živnostníkom, ľuďom na materskej, či rodičovskej dovolenke získať dodatočné vzdelanie bezplatne.

Podmienky pre absolvovanie kurzu SBS cez Úrad práce

 1. Uchádzač sa zaeviduje do evidencie ZoZ (záujemca o zamestnanie), vzor žiadosti nájde TU a žiadosť následne odnesie na príslušný Úrad práce.
 2. Uchádzač si vyberie vzdelávaciu inštitúciu v ktorej chce získať vzdelanie
 3. Následne nás kontaktuje:
  1. Telefonicky – 0911 514 328
  2. Cez prihlasovaciu online prihlášku
 4. Po prihlásení mu vyplníme časť určenú pre vzdelávaciu inštitúciu-nás, priložíme príslušné doklady a žiadosť:
  1. odošleme poštou,
  2. alebo sa s uchádzačom priamo stretneme pre príslušným úradom práce, podľa dohody.
  3. Vzor celej žiadosti nájde TU.
 5. Uchádzač si žiadosť podá na úrade práce v mieste trvalého bydliska, alebo mimo neho minimálne 30 kalendárnych dní pred začatím kurzu.
 6. Úrad práce žiadosť môže, ale nemusí schváliť (nie je na to právny nárok).
 7. V prípade, ak Vám Úrad práce žiadosť schváli prepláca Vám celú sumu kurzovného.
 8. Súčasťou kurzovného nie sú správne poplatky (tzv. kolky):
  1. Správny poplatok za prihlásenie na skúšku typ „S“           16,50 €
  2. Správny poplatok za vydanie preukazu typ „S“                  16,50 €

Prečo absolvovať kurz cez S.B.A. – školiace stredisko s.r.o.?

 1. Tlačivá bez problémov – Dlhodobo spolupracujeme s úradmi práce, máme informácie o najaktuálnejších tlačivách.
 2. Žiadna záloha – U nás neplatíte nič, zatiaľ čo v iných spoločnostiach môžu od Vás žiadať zálohu a peniaze Vám vrátia až vtedy, keď im ich ÚPSVaR zašle.
 3. Akreditácia– Náš kurz SBS má príslušnú akreditáciu od Ministerstva vnútra, preto ich ÚPSVaR prepláca .
 4. Možnosť zamestnania – Sme veľké školiace stredisko, máme požiadavky od spoločností podnikajúcich v súkromnej bezpečnosti, z rôznych okresov, pre zaslanie kontaktov na absolventov našich kurzov, ktorých si volajú na pracovné pohovory.
 5. Vzájomná spolupráca s našou spoločnosťou a právne rady z oblasti SBS počas celého trvania platnosti Vášho preukazu SBS.

Čo robiť, aby ste mali kurz SBS ZADARMO???

Prihláste sa na kurz:

 1. prostredníctvom online prihlášky na našej stránke,
 2. alebo kontaktujte manažérky kurzu SBS, Ing. Martinu Dankovú a Renátu Bartošovú na tel. č. 0911 514 328 v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 15.00. V prípade, ak Vám náhodou nezdvihneme, školíme, alebo šoférujeme za Vami na Váš úrad, hneď ako to bude možné Vás budeme kontaktovať.

Vyplníme Vám/ pomôžeme s vyplnením žiadosti o preplatenie kurzu, ktorú následne zanesiete na Váš ÚPSVaR.