Nestrať prácu- Vzdelávaj sa

PROJEKT ZATIAĽ POZASTAVENÝ, PRE VIAC INFO KONTAKTUJTE SVOJ ÚRAD PRÁCE. 

Nový projekt umožňujúci zamestnancom, živnostníkom, ľuďom na materskej, či rodičovskej dovolenke, osobám na invalidnom, výsluhovom dôchodku a získať dodatočné vzdelanie bezplatne.

PROJEKT ZATIAĽ POZASTAVENÝ, PRE VIAC INFO KONTAKTUJTE SVOJ ÚRAD PRÁCE. 

Podmienky pre absolvovanie kurzu SBS cez Úrad práce

 1. Uchádzač sa zaeviduje do evidencie ZoZ (záujemca o zamestnanie), vzor žiadosti nájde TU a žiadosť následne odnesie na príslušný Úrad práce.
 2. Uchádzač si vyberie vzdelávaciu inštitúciu v ktorej chce získať vzdelanie
 3. Následne nás kontaktuje:
  1. Telefonicky – 0911 514 328
  2. Cez prihlasovaciu online prihlášku
 4. Po prihlásení mu vyplníme časť určenú pre vzdelávaciu inštitúciu-nás, priložíme príslušné doklady a žiadosť:
  1. odošleme poštou,
  2. alebo sa s uchádzačom priamo stretneme pre príslušným úradom práce, podľa dohody.
 5. Uchádzač si žiadosť podá na úrade práce v mieste trvalého bydliska, alebo mimo neho minimálne 21 kalendárnych dní pred začatím kurzu.
 6. Úrad práce žiadosť môže, ale nemusí schváliť (nie je na to právny nárok).
 7. V prípade, ak Vám Úrad práce žiadosť schváli prepláca Vám celú sumu kurzovného.
 8. Súčasťou kurzovného nie sú správne poplatky (tzv. kolky):
  1. Správny poplatok za prihlásenie na skúšku typ „S“           16,50 €
  2. Správny poplatok za vydanie preukazu typ „S“                  16,50 €

Prečo absolvovať kurz cez S.B.A. – školiace stredisko s.r.o.?

 1. Tlačivá bez problémov – Dlhodobo spolupracujeme s úradmi práce, máme informácie o najaktuálnejších tlačivách.
 2. Žiadna záloha – U nás neplatíte nič, zatiaľ čo v iných spoločnostiach môžu od Vás žiadať zálohu a peniaze Vám vrátia až vtedy, keď im ich ÚPSVaR zašle.
 3. Akreditácia– Náš kurz SBS má príslušnú akreditáciu od Ministerstva vnútra, preto ich ÚPSVaR prepláca .
 4. Možnosť zamestnania – Sme veľké školiace stredisko, máme požiadavky od spoločností podnikajúcich v súkromnej bezpečnosti, z rôznych okresov, pre zaslanie kontaktov na absolventov našich kurzov, ktorých si volajú na pracovné pohovory.
 5. Vzájomná spolupráca s našou spoločnosťou a právne rady z oblasti SBS počas celého trvania platnosti Vášho preukazu SBS.

Čo robiť, aby ste mali kurz SBS ZADARMO???

Prihláste sa na kurz:

 1. prostredníctvom online prihlášky na našej stránke,
 2. alebo kontaktujte manažérky kurzu SBS, Ing. Martinu Dankovú a Renátu Bartošovú na tel. č. 0911 514 328 v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 15.00. V prípade, ak Vám náhodou nezdvihneme, školíme, alebo šoférujeme za Vami na Váš úrad, hneď ako to bude možné Vás budeme kontaktovať.

Vyplníme Vám/ pomôžeme s vyplnením žiadosti o preplatenie kurzu, ktorú následne zanesiete na Váš ÚPSVaR.