Fyzický výkon strážnej služby prostredníctvom našich odborne spôsobilých zamestnancov s pravidelnou kontrolou  systémom Active Track