Inštalácia elektronickej zabezpečovacej signalizácie – EZS v byte, rodinnom dome, v obchode alebo v kancelárii  s výstupom na pult centralizovanej ochrany – PCO