Vykonávame odbornú prípravu uchádzačov o preukaz odbornej spôsobilosti pre prácu v SBS na základe akreditácie udelenej MV SR