11. Kriminalistika – typ S, P a CIT

0%

1. Medzi pamäťové stopy patria

Správne! Nesprávne!

2. Medzi materiálne stopy patria

Správne! Nesprávne!

3. Kriminalistika je samostatná veda, ktorá skúma

Správne! Nesprávne!

4. Kriminalistická identifikácia je proces

Správne! Nesprávne!

5. Stopy na mieste činu pracovník súkromnej bezpečnostnej služby

Správne! Nesprávne!

6. Kriminalistická dokumentácia slúži

Správne! Nesprávne!

7. Opis osoby slúži na

Správne! Nesprávne!

8. Dĺžka pozorovania, počasie, vzdialenosť pozorovania, osvetlenie a terén na kvantitu a kvalitu pozorovania pracovníka bezpečnostnej služby

Správne! Nesprávne!

9. Zdrojom informácii o vonkajších znakoch opisovaného objektu je

Správne! Nesprávne!

10. Daktyloskopické stopy sú

Správne! Nesprávne!

11. Medzi mechanoskopické stopy nepatria

Správne! Nesprávne!

12. Trasologické stopy sú

Správne! Nesprávne!

13. Biologické stopy sú

Správne! Nesprávne!

14. Balistické stopy sú

Správne! Nesprávne!

15. Medzi pyrotechnické stopy nepatria

Správne! Nesprávne!

16. Rekognícia je špecifická metóda kriminalistického objasňovania, ktorá je založená na tom, že

Správne! Nesprávne!

17. Konfrontácia je špecifická metóda kriminalistického objasňovania, ktorá je založená na

Správne! Nesprávne!