11. Kriminalistika – typ S, P a CIT

0%

1. Medzi pamäťové stopy patria

Correct! Wrong!

2. Medzi materiálne stopy patria

Correct! Wrong!

3. Kriminalistika je samostatná veda, ktorá skúma

Correct! Wrong!

4. Kriminalistická identifikácia je proces

Correct! Wrong!

5. Stopy na mieste činu pracovník súkromnej bezpečnostnej služby

Correct! Wrong!

6. Kriminalistická dokumentácia slúži

Correct! Wrong!

7. Opis osoby slúži na

Correct! Wrong!

8. Dĺžka pozorovania, počasie, vzdialenosť pozorovania, osvetlenie a terén na kvantitu a kvalitu pozorovania pracovníka bezpečnostnej služby

Correct! Wrong!

9. Zdrojom informácii o vonkajších znakoch opisovaného objektu je

Correct! Wrong!

10. Daktyloskopické stopy sú

Correct! Wrong!

11. Medzi mechanoskopické stopy nepatria

Correct! Wrong!

12. Trasologické stopy sú

Correct! Wrong!

13. Biologické stopy sú

Correct! Wrong!

14. Balistické stopy sú

Correct! Wrong!

15. Medzi pyrotechnické stopy nepatria

Correct! Wrong!

16. Rekognícia je špecifická metóda kriminalistického objasňovania, ktorá je založená na tom, že

Correct! Wrong!

17. Konfrontácia je špecifická metóda kriminalistického objasňovania, ktorá je založená na

Correct! Wrong!