7. Obecná polícia – typ S, P a CIT

0%

1. Obecná polícia je

Correct! Wrong!

2. Obecnú políciu zriaďuje

Correct! Wrong!

3. Obecná polícia úlohy vyplývajúce z rozhodnutí starostu obce

Correct! Wrong!

4. Objasňovanie priestupkov obecná polícia

Correct! Wrong!

5. Príslušník obecnej polície

Correct! Wrong!

6. Ak bol spáchaný trestný čin, príslušník obecnej polície

Correct! Wrong!

7. Príslušník obecnej polície môže osobe poverenej výkonom fyzickej ochrany uložiť v blokovom konaní pokutu za spáchanie priestupku na úseku verejného poriadku

Correct! Wrong!

8. Prevádzkovateľa súkromnej bezpečnostnej služby alebo zamestnanca súkromnej bezpečnostnej služby príslušník obecnej polície

Correct! Wrong!

9. Vozidlá súkromných bezpečnostných služieb príslušníci obecnej polície zastavovať

Correct! Wrong!

10. Vyzvať osobu poverenú výkonom fyzickej ochrany, aby preukázala svoju totožnosť, príslušník obecnej polície

Correct! Wrong!

11. Hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany, slzotvorné prostriedky a obušok príslušník obecnej polície

Correct! Wrong!

12. Príslušník obecnej polície použiť putá

Correct! Wrong!