7. Obecná polícia – typ S, P a CIT

0%

1. Obecná polícia je

Správne! Nesprávne!

2. Obecnú políciu zriaďuje

Správne! Nesprávne!

3. Obecná polícia úlohy vyplývajúce z rozhodnutí starostu obce

Správne! Nesprávne!

4. Objasňovanie priestupkov obecná polícia

Správne! Nesprávne!

5. Príslušník obecnej polície

Správne! Nesprávne!

6. Ak bol spáchaný trestný čin, príslušník obecnej polície

Správne! Nesprávne!

7. Príslušník obecnej polície môže osobe poverenej výkonom fyzickej ochrany uložiť v blokovom konaní pokutu za spáchanie priestupku na úseku verejného poriadku

Správne! Nesprávne!

8. Prevádzkovateľa súkromnej bezpečnostnej služby alebo zamestnanca súkromnej bezpečnostnej služby príslušník obecnej polície

Správne! Nesprávne!

9. Vozidlá súkromných bezpečnostných služieb príslušníci obecnej polície zastavovať

Správne! Nesprávne!

10. Vyzvať osobu poverenú výkonom fyzickej ochrany, aby preukázala svoju totožnosť, príslušník obecnej polície

Správne! Nesprávne!

11. Hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany, slzotvorné prostriedky a obušok príslušník obecnej polície

Správne! Nesprávne!

12. Príslušník obecnej polície použiť putá

Správne! Nesprávne!