9. Poskytovanie prvej pomoci – typ S, P a CIT

0%

1. Pri masových podujatiach dobrovoľník Červeného kríža

Correct! Wrong!

2. Pri poskytovaní prvej pomoci treba konať

Correct! Wrong!

3. Pri organizovaní masových podujatí musí

Correct! Wrong!

4. Za zabezpečenie lekárskej prvej pomoci pri usporadúvaní masových podujatí zodpovedá

Correct! Wrong!

5. Ak bol úraz spôsobený elektrickým prúdom, v prvom rade treba

Correct! Wrong!

6. Topiaca osoba sa pri zachraňovaní vynáša z vody

Correct! Wrong!

7. Keď sa poskytuje umelé dýchanie dospelej osobe treba

Correct! Wrong!

8. Dieťaťu pri poskytovaní umelého dýchania treba

Correct! Wrong!

9. Osobe s vnútorným krvácaním

Correct! Wrong!

10. Medzi zásady prvej pomoci nepatrí

Correct! Wrong!

11. Včas poskytnutá prvá pomoc má za cieľ

Correct! Wrong!

12. Šaty prilepené na koži pri popáleninách

Correct! Wrong!

13. Prvú pomoc pri krvácaní z tráviaceho ústrojenstva poskytneme tak, že osobu

Correct! Wrong!

14. Popáleniny ošetríme tak, že na ne dáme

Correct! Wrong!

15. Pri požití žieraviny

Correct! Wrong!

16. Rany pri poskytovaní prvej pomoci

Correct! Wrong!

17. Keď krváca väčšia tepna

Correct! Wrong!

18. Otvorenú zlomeninu ošetríme tak, že

Correct! Wrong!

19. Pri prehriatí organizmu a slnečnom úpale

Correct! Wrong!

20. Otras mozgu sa prejavuje

Correct! Wrong!

21. Pri vlásočnicovom krvácaní krv

Correct! Wrong!

22. Pulz sa zisťuje

Correct! Wrong!

23. Prvú pomoc treba poskytovať dovtedy, kým

Correct! Wrong!

24. Pri veľkej strate krvi

Correct! Wrong!

25. Pri krvácaní z ucha spôsobeného cudzím telesom raneného

Correct! Wrong!

26. Jedným z prvých príznakov smrti je

Correct! Wrong!

27. Pri tepnovom krvácaní krv

Correct! Wrong!

28. Pri epileptickom záchvate

Correct! Wrong!

29. Pri otrave plynmi prvú pomoc poskytujeme tak, že postihnutého

Correct! Wrong!

30. Tlakový obväz

Correct! Wrong!

31. Pri krvácaní z nosa postihnutému

Correct! Wrong!

32. Pri poranení sánky prvú pomoc poskytujeme tak, že

Correct! Wrong!

33. Pád z výšky je, ak postihnutý spadne z výšky

Correct! Wrong!

34. Krv rytmicky strieka a má jasnočervenú farbu pri

Correct! Wrong!