9. Poskytovanie prvej pomoci – typ S, P a CIT

0%

1. Pri masových podujatiach dobrovoľník Červeného kríža

Správne! Nesprávne!

2. Pri poskytovaní prvej pomoci treba konať

Správne! Nesprávne!

3. Pri organizovaní masových podujatí musí

Správne! Nesprávne!

4. Za zabezpečenie lekárskej prvej pomoci pri usporadúvaní masových podujatí zodpovedá

Správne! Nesprávne!

5. Ak bol úraz spôsobený elektrickým prúdom, v prvom rade treba

Správne! Nesprávne!

6. Topiaca osoba sa pri zachraňovaní vynáša z vody

Správne! Nesprávne!

7. Keď sa poskytuje umelé dýchanie dospelej osobe treba

Správne! Nesprávne!

8. Dieťaťu pri poskytovaní umelého dýchania treba

Správne! Nesprávne!

9. Osobe s vnútorným krvácaním

Správne! Nesprávne!

10. Medzi zásady prvej pomoci nepatrí

Správne! Nesprávne!

11. Včas poskytnutá prvá pomoc má za cieľ

Správne! Nesprávne!

12. Šaty prilepené na koži pri popáleninách

Správne! Nesprávne!

13. Prvú pomoc pri krvácaní z tráviaceho ústrojenstva poskytneme tak, že osobu

Správne! Nesprávne!

14. Popáleniny ošetríme tak, že na ne dáme

Správne! Nesprávne!

15. Pri požití žieraviny

Správne! Nesprávne!

16. Rany pri poskytovaní prvej pomoci

Správne! Nesprávne!

17. Keď krváca väčšia tepna

Správne! Nesprávne!

18. Otvorenú zlomeninu ošetríme tak, že

Správne! Nesprávne!

19. Pri prehriatí organizmu a slnečnom úpale

Správne! Nesprávne!

20. Otras mozgu sa prejavuje

Správne! Nesprávne!

21. Pri vlásočnicovom krvácaní krv

Správne! Nesprávne!

22. Pulz sa zisťuje

Správne! Nesprávne!

23. Prvú pomoc treba poskytovať dovtedy, kým

Správne! Nesprávne!

24. Pri veľkej strate krvi

Správne! Nesprávne!

25. Pri krvácaní z ucha spôsobeného cudzím telesom raneného

Správne! Nesprávne!

26. Jedným z prvých príznakov smrti je

Správne! Nesprávne!

27. Pri tepnovom krvácaní krv

Správne! Nesprávne!

28. Pri epileptickom záchvate

Správne! Nesprávne!

29. Pri otrave plynmi prvú pomoc poskytujeme tak, že postihnutého

Správne! Nesprávne!

30. Tlakový obväz

Správne! Nesprávne!

31. Pri krvácaní z nosa postihnutému

Správne! Nesprávne!

32. Pri poranení sánky prvú pomoc poskytujeme tak, že

Správne! Nesprávne!

33. Pád z výšky je, ak postihnutý spadne z výšky

Správne! Nesprávne!

34. Krv rytmicky strieka a má jasnočervenú farbu pri

Správne! Nesprávne!